Press "Enter" to skip to content

Kemmelot 6 februari 2021

Rogier Kemme – 6 februari 2021

Dit is de derde bijdrage van financieel expert Rogier Kemme. Ditmaal zet hij de verschillen tussen sparen in privé en sparen via een bv op een rijtje. Zijn conclusie: zelfs degenen die alleen een bv oprichten om er hun vermogen te kunnen parkeren betalen aanzienlijk minder belasting.


Sparen boven een ton? Neem een bv

Ook deze lockdowntijd kunnen uw inkomsten nog best positief zijn. Dat geldt voor de meeste mensen in loondienst, maar het kan ook zijn dat uw handel, met of zonder financiële hulp, er niet erg onder lijdt.

Misschien heeft u ook een appeltje voor de dorst. Hoe dan ook, één ding is bij vrijwel iedereen hetzelfde: geld uitgeven is lastiger geworden. Daardoor zou het zomaar kunnen dat uw spaarrekening ondanks de crisis toch nog aardig gevuld is en misschien zelfs nog is gegroeid.

Als u dit spaargeld privé op een bankrekening heeft gezet loont het de moeite eens bij het belastingtechnisch aspect stil te staan. En dan heb ik het met name over de vermogensrendementsheffing door de fiscus.

De vorm van heffing in privé is volkomen anders dan die bij een bv. In privé wordt belasting geheven in box III op een verondersteld rendement. Dat wil zeggen dat het eigenlijk niet uitmaakt of u dat rendement wel of niet haalt. In privé heft de fiscus over de bron, in een bv over het rendement. Het verschil lijkt misschien gemakkelijk te duiden. Door het verschil in uitgangspunt en de getrapte percentages wordt dat echter toch lastig. Ik doe hier een poging.


De naam van mijn rubriek verwijst zowel naar ‘Camelot’ als naar mijn achternaam. Camelot was het kasteel van koning Arthur en de ridders van de Ronde Tafel. Ooit bezocht ik de plek waar het kasteel zou hebben gestaan. Zelfs de plaatselijke bevolking beschouwt het verhaal vooral als een mooi sprookje.

Ook omdat een kasteel bescherming suggereert, vond ik het een passende naam voor mijn bedrijf. Ik begon daarmee in 2009, toen ik na tien jaar ING – de bankencrisis was in volle gang – de ontslagronde waarvan daar toen sprake was aangreep om er met de aangeboden centjes tussenuit te knijpen. Zeker ook omdat het destijds mogelijk was je ontslagvergoeding zonder tussenkomst van de fiscus over te hevelen naar een (stamrecht-)bv.

Deze stamrechtvrijstelling is in 2014 afgeschaft. Sindsdien houdt ons kantoor zich naast het opzetten van reguliere bv’s bezig met de boekhouding van stamrecht-bv’s. De meeste hebben hun tienjarig bestaan al gevierd. Dat zij nog bestaan heeft verschillende redenen. Eén daarvan is dat een bv fiscale mogelijkheden biedt.


Beleg of spaar je als particulier op je privérekening, dan betaal je over de eerste € 50.000 van je vermogen geen belasting (voor fiscaal partners geldt het dubbele bedrag). Voor de belasting over de rest van je vermogen berekent de belastingdienst een verondersteld rendement.

In dit rendement maakt de fiscus dan weer een onderscheid tussen een spaardeel en een belegd deel (let wel: ook dit deel staat weer vast en heeft niks te maken met wat u werkelijk met uw geld doet). Over het spaardeel heft de fiscus in dat geval 0.03% en over het fictieve belegde deel 5,69%. Over dit rendement betaal je vervolgens 31% belasting. Schematisch ziet het er zo uit:

Als je op je vermogen een jaarlijks rendement haalt van 12% zijn bovenstaande percentages geen groot probleem, maar als je risico’s liever mijdt en het geld op een spaarrekening zet is dit ronduit pijnlijk. Zelfs bij een rente van 0,5%, wat in deze tijd al uitzonderlijk hoog is, betaal je al gauw meer belasting dan dat je aan rente ontvangt.

Bezit je als alleenstaande bijvoorbeeld € 200.000, dan gaat daar eerst de vrijstelling af van € 50.000 en betaal je over de volgende € 50.000 (0,59%) € 295 belasting. Over de resterende € 100.000 (1,395%) betaal je € 1395 aan vermogensrendementsheffing. In totaal dus € 1690, terwijl je maar € 1000 aan rente ontvangt. In onderstaand schema heb ik er voor het gemak ook de saldi bij 100/m en 300/m aan spaargeld berekend:

Let wel, dit is het bedrag in alleen het eerste jaar. Hoe hoger het vermogen, hoe procentueel groter het verlies. Niet alleen absoluut maar ook procentueel. Reden: het belastingpercentage is progressief. Zo zou je bij € 500.000 alleen al het eerste jaar voor € 3375 interen op je vermogen.

Bij een bv werkt het volkomen anders. De bv kent vennootschapsbelasting (vpb) en dividendbelasting bij een eventueel uit te keren dividend. De vpb wordt alleen berekend over de winst, niet over de bron. Over alle winst tot € 245.000 is dit 15%, daarboven 25% aan vennootschapsbelasting (vpb). Haalt u geen winst dan hoeft u normaal gesproken ook niet met de fiscus af te rekenen.

Laten we nu de bovenstaande voorbeeldtabel opnieuw nemen, met het vermogen in een bv ondergebracht op een spaarrekening met 0,5% rente:

In alle gevallen is het saldo positief. Niet zo verwonderlijk omdat alleen het behaalde rendement wordt belast. De belasting is dus nooit meer dan het rendement. Als we beide, privé en bv, nu eens naast elkaar zetten en ervan uit gaan dat ze in beide gevallen op een spaarrekening staan tegen 0,5% rente, en we verrekenen de verschillen met elkaar:

Dan is het in alle gevallen aantrekkelijker het spaargeld in een bv te stallen. Uitgaande van ons voorbeeld van 200/m komt dat dus uit op een verschil van ruim € 1540 alleen al in het eerste jaar.

Vergeet niet dat er jaarcijfers moeten worden gepresenteerd

Heeft u (nog) geen bv dan zal deze opgericht moeten worden. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat er jaarlijks jaarcijfers moeten worden gepresenteerd en aangifte moet worden gedaan. De kosten hiervan verschillen. Ik kan (en ga) alleen voor Kemmelot spreken en dan komen de kosten voor het oprichten van een spaar-bv op € 525 en voor de jaarlijkse boekhouding en aangifte vpb op € 475.

Deze kosten moeten we natuurlijk meerekenen. Het goede nieuws is dat deze kosten dan in mindering kunnen worden gebracht op de winst. Daarmee wordt de belasting weer lager. Voor het gemak schrijven we de eenmalige oprichtingskosten af in vijf jaar: € 105 per jaar. Met de boekhouding erbij (€ 475) komen we dan op € 580 aan jaarlijkse kosten.

Ik besef dat ik u nu wel met heel veel tabellen om uw oren gooi, maar om toch echt helemaal volledig te zijn moeten we de uiteindelijke kosten en baten van de bv afzetten tegen de kosten en baten van box III-sparen:

Zelfs een bv oprichten om uw vermogen in onder te brengen scheelt flink wat belasting.

Uiteindelijk zult u de gelden uit de bv willen opnemen. De opname van gelden uit de spaar-bv kan door middel van terugbetaling van het aandelenkapitaal geschieden. De bv wordt dan geliquideerd en de waarde van de aandelen worden u belastingvrij uitgekeerd.

Daarnaast bestaan er andere mogelijkheden van (tussentijdse) opname, zoals (belast) dividend of een lening uit de bv. Deze opties laat ik hier verder buiten beschouwing.

Of het interessant is om wel of niet apart een bv op te richten hangt af van een aantal factoren. De belangrijkste zijn de hoogte van uw vermogen en de rentevergoeding die u daarop ontvangt. De extreem lage rente van dit moment zorgt ervoor dat belasting op de bron in plaats van op het reële rendement erg nadelig is voor mensen die liever geen risico lopen met hun geld.

Als uitgangspunt zou ik pas overwegen apart voor het vermogen een bv op te richten boven de € 100.000 aan vermogen en bij fiscale partners boven de 150.000. Heeft u al een bv, dan maakt u bovenstaande kosten waarschijnlijk al en hoeft u deze niet te betrekken in de overweging.

Ik ben beschikbaar voor advies.

0 Reacties
Inline Feedbacks
Zie alle reacties
send coins
0
Reageer!x
()
x